กองสวัสดิการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กองสวัสดิการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
สวัสดิการเงินกู้
สวัสดิการอาคารที่พักสำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบว่าด้วยการเข้าพักอาศัย
 2. แบบแจ้งยืนยันการใช้สิทธิเข้าพักอาศัย
 3. รายงานการเข้าพักอาศัย
 4. คำร้องขอคืนห้องพักอาศัย
 5. รายงานการตรวจสอบห้องพักอาศัย (สำหรับผู้ดูแลอาคาร)
 6. คำร้องแจ้งความชำรุดเสียหาย
 7. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 8. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 9. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมขนาด 50 หน่วย(ตลิ่งชัน)
 10. ลำดับคิวเข้าพักอาศัยอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 11. บัญชีผู้พักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 12. ลำดับคิวเข้าพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 13. บัญชีผู้พักอาศัยอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 14. คำร้องขอเข้าพักอาศัย
 15. ลำดับคิวเข้าพักอาศัยอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 16. บัญชีผู้พักอาศัยอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 17. คำร้องขอติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร
 18. คำร้องขอสละสิทธิการเข้าพักอาศัย
 19. คำร้องขอสละสิทธิการเข้าพักอาศัย
โครงการประกันชีวิตกลุ่ม 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
คำสั่งกองสวัสดิการศาลยุติธรรม
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด