กองสวัสดิการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กองสวัสดิการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

สวัสดิการเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย
 1. แบบฟอร์ม ธ.กรุงไทย ดอกเบี้ย ปกติ (ไม่ต้องเข้าคิว)
 2. แบบฟอร์ม ธ.กรุงไทย ดอกเบี้ยพิเศษ (เข้าคิว)
 3. ข้อตกลงระหว่างธนาคารกรุงไทยและสำนักงานศาลยุติธรรม(ดอกเบี้ยปกติ)
 4. ข้อตกลงระหว่างธนาคารกรุงไทยกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยพิเศษ)

ธนาคารออมสิน
 1. แบบฟอร์ม ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยปกติ (ไม่ต้องเข้าคิว)
 2. แบบฟอร์ม ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยพิเศษ (เข้าคิว)
 3. แบบฟอร์ม ธ.ออมสินโครงการบ้านหลังแรก (ดอกเบี้ยพิเศษ) (เข้าคิว)
 4. ข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยปกติ)
 5. ข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยพิเศษ)
 6. ข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานศาลยุติธรรม (โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ยพิเศษ)

ธนาคารกสิกรไทย
 1. แบบฟอร์ม ธ.กสิกรไทย (เข้าคิว)
 2. ข้อตกลงธนาคารกสิกรไทยกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยพิเศษ)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 1. แบบฟอร์ม ธ.ธอส (ไม่มีเงินฝาก) ไม่เข้าคิว
 2. ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ธอส.เพื่อข้าราชการ ประจำปี 2560

เกร็ดความรู้การกู้เงิน
 1. เกร็ดความรู้สวัสดิการเงินกู้

สวัสดิการอาคารที่พักสำนักงานศาลยุติธรรม
โครงการประกันชีวิตกลุ่ม 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
แบบฟอร์ม

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ